duitsplus

taalonderwijs

ERK


Wat is het ERK?
ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentie Kader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).
Hoe ziet het ERK eruit?
Het ERK onderscheidt 6 taalniveaus: van beginner tot near-native-speaker.   


Uitgangspunt bij het bepalen van een niveau is wat men kan in de betreffende taal, omschreven in descriptoren die zijn uitgewerkt in can do-statements (in het Nederlands: ik-kan stellingen).
Voor een overzicht van de algemene niveaubeschrijvingen en de uitwerkingen in can do- statements, zie de niveaubeschrijvingen (verder beneden).
Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:
- taalomvangwat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
- taalcomplexiteit en mate van correctheid : hoe goed moet je het kunnen?