duitsplus

taalonderwijs

Waarom ERK

Waarom ERK?
De niveaus zijn beschreven voor spreek- en gespreksvaardigheid, lees-, schrijf- en luistervaardigheid.
De beschrijvingen zijn functioneel: ze geven aan in welk soort situaties iemand zich kan redden, en de vereiste mate van correctheid van taalbeheersing.
Ze zijn bedoeld om voor iedereen in Europa begrijpelijk en hanteerbaar te zijn.

Hetzelfde systeem in heel Europa
Het ERK beschrijft in zes niveaus de beheersing van de verschillende vaardigheden in een moderne vreemde taal. De ERK-niveaus worden in heel Europa herkend en gebruikt.
In advertenties in binnen- en buitenland zie je steeds vaker dat er gezocht wordt naar iemand met bijvoorbeeld schrijfvaardigheid Duits op B1-niveau. Universitaire en hbo-opleidingen, en niet alleen in Nederland, duiden vereisten ook steeds vaker in dit soort termen aan.
Voor alle beroepsopleidingen in het mbo zijn in 2005 ERK-niveaus voor de moderne vreemde talen doorgevoerd.