duitsplus

taalonderwijs

Cursus aanbod

Basiscursus Duits, niveau 1 A1, klik voor link A1
Zakelijk Duits, niveau 2, klik voor link 
A2
Zakelijk Duits, niveau 3, klik voor link 
B1

Zakelijk Duits, niveau 4, klik voor link 
B2

Basiscursus Duits, niveau 1 (A1)

De cursist heeft weinig of geen kennis van de Duitse taal.
40-60 uur, verdeeld in lessen van 1 tot 3 uur.
 
Voor mensen die weinig of geen kennis hebben van de Duitse taal en met de basis moeten beginnen. De cursus kan op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
 
Doelstelling
Uw basis spreek-, luister- en leesvaardigheden ontwikkelen voor een aantal situaties in het dagelijkse leven. Aan het einde van de cursus kunt u eenvoudige zinnen begrijpen en hierop reageren.
 
Inhoud
Spreken/Luisteren:
·         Uzelf voorstellen
·         Groeten en begroeten
·         Alfabet en getallen begrijpen en uitspreken
·         Eenvoudige vragen stellen
·         Persoonlijke informatie geven en begrijpen
·         Eenvoudige instructies begrijpen en opvolgen
·         Zich redden in alledaagse situaties zoals: in een winkel, bij de dokter, op het station, in een restaurant
 
Schrijven/Lezen:
·         Begrijpen en invullen van standaardformulieren met persoonsgegevens
·         Begrijpen van eenvoudige opschriften en advertenties
 
Grammatica en woordenschat
Woordenschat en grammatica ten behoeve van de bovengenoemde situaties. Materiaal Grammaticaboek en/of tekstboek voor vaardigheden, CD Rom, online bronnen, bedrijfs- en functiegerelateerde authentieke materialen.
 
Materiaal
Grammaticaboek en/of tekstboek voor vaardigheden, CD Rom, online bronnen, bedrijfs- en functiegerelateerde authentieke materialen.
 
 
Zakelijk Duits, niveau 2 (A2)
 
De cursist heeft al wat basiskennis en beschikt over een beperkte spreek- en schrijfvaardigheid.
40–60 uur, verdeeld in lessen van 1 tot 3 uur.
 
Voor diegenen die in de Duitse taal al kunnen spreken over alledaagse onderwerpen maar die hun woordenschat willen uitbreiden en zelfvertrouwen willen krijgen in eenvoudige zakelijke situaties. De cursus kan op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
 
Doelstelling
Uw basistaalvaardigheden in zowel zakelijke als privésituaties ontwikkelen. Aan het einde van de cursus kunt u over eenvoudige dagelijkse taken en onderwerpen communiceren.
 
Inhoud
Spreken/Luisteren:
·         Uzelf voorstellen
·         Groeten en begroeten
·         Bedrijf, afdeling en functie omschrijven
·         Informatie inwinnen en verstrekken
·         Eenvoudige instructies geven, begrijpen en opvolgen
·         Afspraken maken en verzetten
·         Uw mening geven in eenvoudige bewoordingen over alledaagse onderwerpen
·         Eens zijn en niet eens zijn
·         Voorkeuren aangeven, vergelijkingen maken
·         Uitleg geven over routines, over wat u gedaan heeft, en over wat u van plan bent
·         Gebruiken van handige zinnen in diverse zakelijke situaties
·         Uw gesprekspartner vragen om zijn taalgebruik aan uw niveau aan te passen
 
Telefoneren:
·         Basisconventies telefoneren
·         Boodschappen aannemen en doorgeven
·         Klanten doorverbinden en berichten inspreken
·         Duidelijk spellen (alfabet, getallen)
 
Schrijven/Lezen:
·         Basisconventies voor het schrijven van e-mails en korte berichten
·         Schrijven van eenvoudige en veelvoorkomende e-mails/berichten
·         Lezen en begrijpen van korte e-mails, berichten, eenvoudige folders, dienstregelingen
 
Grammatica en woordenschat
Woordenschat en grammatica ten behoeve van de bovengenoemde zakelijke en privésituaties.
 
Materiaal
Grammaticaboek en/of tekstboek voor vaardigheden, CD Rom, online bronnen, bedrijfs- en functiegerelateerde authentieke materialen.
 

Zakelijk Duits, niveau 3 (B1)

De cursist beheerst voldoende Duits om in praktijksituaties met zakenrelaties te kunnen communiceren.
30–40 uur, verdeeld in lessen van 1 tot 3 uur.

Voor zakenmensen die in de meeste dagelijkse situaties al kunnen spreken in de Duitse taal maar hun woordenschat willen uitbreiden, hun nauwkeurigheid willen verbeteren en meer zelfvertrouwen willen krijgen.
De cursus kan op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
 
Doelstelling
Uw zelfvertrouwen, spreekvaardigheid, woordenschat en schrijfvaardigheid in een alledaagse zakelijke omgeving ontwikkelen. Aan het einde van deze cursus kunt u in de taal van uw keuze redelijk gemakkelijk communiceren in veelvoorkomende zakelijke situaties.
 
Inhoud
 
Spreken/ Luisteren:
·         Uzelf, uw organisatie en de markt waarin uw bedrijf werkzaam is, presenteren
·         Mogelijkheden en ideeën vergelijken en beargumenteren
·         Updates geven en rapporteren
·         Suggesties en aanbevelingen doen, meningen geven en onderbouwen
·         Overleggen en onderhandelen in veelvoorkomende zakelijke situaties
·         Toekomstige plannen, activiteiten, gebeurtenissen en gevolgen bespreken
·         Sociale gesprekken voeren met zakelijke relaties
·         Instructies geven en verplichtingen uitleggen
·         Deelnemen aan kleinschalige vergaderingen over vertrouwde onderwerpen
 
Telefoneren:
·         Basisconventies telefoneren
·         Informatie uitwisselen en verduidelijken
·         Afspraken maken en veranderen
·         Omgaan met problemen
 
Lezen/Schrijven:
·         Basisconventies voor het schrijven van e-mails, zakelijke brieven en rapporten
·         Standaardcorrespondentie: schrijven van brieven, e-mails
·         Formele / informele stijl
·         Lezen en begrijpen van veelvoorkomende werkgerelateerde correspondentie
 
Grammatica en woordenschat
Woordenschat en grammatica ten behoeve van de bovengenoemde situaties.
 
Materiaal
Grammaticaboek en/of tekstboek voor vaardigheden, CD Rom, online bronnen, bedrijfs- en functiegerelateerde authentieke materialen.

Zakelijk Duits, niveau 4 (B2)
 
De cursist beheerst het Duits voldoende om zich in de meeste situaties met zakenrelaties goed te kunnen redden.
30-40 uur, verdeeld in lessen van 1 tot 3 uur.
 
Voor zakenmensen die al functioneel kunnen spreken in de Duitse taal en die professioneler en overtuigender willen overkomen. De cursus kan op maat worden gemaakt om te voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.
 
Doelstelling
Uw vermogen verbeteren om professioneel te functioneren in een internationale omgeving. Aan het einde van de cursus bent u zich bewust van wat er nodig is om de taal nauwkeurig, overtuigend en met zelfvertrouwen te gebruiken in een breed scala van zakelijke situaties.
 
Inhoud
 
Spreken/Luisteren:
·         Uzelf, uw organisatie en de markt waarin uw bedrijf werkzaam is, presenteren
·         Trends beschrijven, vergelijken en tegenover elkaar stellen
·         Met gemak deelnemen aan vergaderingen – uitleggen, verduidelijken, anderen overreden en overtuigen
·         Argumenten naar voren brengen en ontwikkelen – suggesties, aanbevelingen doen en een mening geven
·         Onderhandelen in commerciële situaties, waarbij u gebruikmaakt van diplomatieke taal en u zich bewust bent van de culturele achtergrond van uw gesprekspartner
·         Small talk in formele en informele zakelijke situaties
·         Bewust worden van formele en informele stijl en toon, afhankelijk van uw gesprekspartner en de situatie
·         Idioom, uitdrukkingen en andere natuurlijke taalpatronen ontwikkelen
·         Leren gebruiken van intonatie en nadruk om uw boodschap over te brengen
 
 
Telefoneren:
·         Competent en diplomatiek omgaan met moeilijke telefoongesprekken
·         Deelnemen aan telefonische conference calls
 
Schrijven/Lezen:
·         Schrijfconventies voor e-mails, zakelijke brieven en rapporten
·         Schrijven van e-mails, zakelijke brieven en rapporten
·         Schrijfstijl, gebruik van taal en toon
·         Duidelijk zijn en zorgen voor samenhang
·         Kort en bondig schrijven
 
Presenteren:
·         Specifiek taalgebruik voor het geven van presentaties
·         Schrijven van presentaties
·         Gebruikmaken van visuele hulpmiddelen
·         Verbeteren van uitspraak, articulatie en tempo tijdens het spreken
 
Woordenschat en grammatica
Woordenschat en grammatica ten behoeve van de bovengenoemde situaties Materiaal Grammaticaboek en/of tekstboek voor vaardigheden, CD Rom, online bronnen.